Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej Samorząd Województwa Pomorskiego podjął się realizacji projektu koordynacyjnego pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”. Celem projektu koordynacyjnego jest uzupełnienie i wsparcie działań realizowanych w ramach projektów przygotowanych przez gminy uczestniczące w przedsięwzięciu.

Realizowany w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku projekt koordynacyjny przewiduje m.in. wsparcie nauczycieli poprzez organizację różnorodnych form szkoleniowych przygotowujących do wykorzystania edukacji morskiej i żeglarskiej do kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym kompetencji w zakresie pracy metodą projektu czy kompetencji niezbędnych do prowadzenia z uczniami praktycznych zajęć na wodzie.

Ponadto w ramach projektu koordynacyjnego przewidziana jest także organizacja regionalnych konkursów podsumowujących pracę uczniów realizujących projekty edukacyjne w szkołach uczestniczących w przedsięwzięciu strategicznym. Wniosek o dofinansowanie projektu koordynacyjnego został złożony w instytucji zarządzającej i obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej, uruchomienie pierwszych form wsparcia nauczycieli wstępnie planowane jest na przełom sierpnia/września br.

Broszura z ofertą dla nauczycieli i szkół w ramach projektu: ZOBACZ

źródło: UMWP

PŻW