Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Narzędzie do samooceny „Szkoły celujące
w zrównoważoną przyszłość”

„Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość” to innowacyjne narzędzie, które jest testowane przez stowarzyszenie „Na Styku” w wybranych szkołach w Trójmieście w ramach projektu „Get Up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską. Narzędzie zostało przygotowane przez partnerską organizację projektu z Anglii Leeds Development Education Centre i zostało zaadaptowane do polskich realiów. Podobne narzędzie testowane jest w 12 krajach europejskich uczestniczących w projekcie.

CEL NARZĘDZIA
Narzędzie ma na celu diagnozę realizacji edukacji globalnej w szkołach poprzez m.in. rozpoznanie działań nauczycieli, uczniów oraz dyrekcji i administracji. Taka forma ma ułatwić realizację, a także ocenę całościowego podejścia do edukacji globalnej w szkole.


TESTOWANIE
Obecnie nauczyciele-koordynatorzy, którzy są zaangażowani w projekt „Get up and Goals!” testują narzędzie w swoich szkołach. Co ważne, narzędzie nie odnosi się tylko do uczenia i nauczania, ale również do innych obszarów szkoły, np. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Obszary podzielone są na wskaźniki i dowody, które nakierują nauczycieli na działania związane z edukacją globalną. Zadaniem nauczycieli jest zidentyfikowanie obszarów działania w swoich szkołach oraz zebranie i dostarczenie dowodów na realizację wskaźników. Testowanie w szkołach projektowych trwa od marca do października 2020 r.


CERTYFIKAT
Szkoły, którym uda się zdiagnozować przynajmniej 10 z 18 wskaźników i dostarczyć odpowiednie dowody, otrzymają od Stowarzyszenia „Na Styku” certyfikat „Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość”. Wręczanie certyfikatu zaplanowane jest na międzysektorową konferencję dedykowaną edukacji globalnej w listopadzie 2020 w siedzibie CEN w Gdańsku.

Stowarzyszenie informuje, że jest to wersja testowa narzędzia, przygotowana na potrzeby projektu.

Narzędzie do samooceny szkoły: OTWÓRZ

Kontakt:
Koordynatorka projektu – Dobrawa Aleksiak
e-mail: dobrawa.aleksiak@nastyku.org
Strona projektu: https://www.getupandgoals.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/getupandgoalsPL/

eu flag         na styku RGB          logo_GET_UP_AND_GOALS!        

źródło: Stowarzyszenie "Na Styku"

Patronat merytoryczny:

CEN_logo(1)