Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Nabór na stanowisko specjalisty-konsultanta wojewódzkiego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko specjalisty-konsultanta wojewódzkiego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w wymiarze pełnego etatu w związku z realizacją projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej do 30.09.2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów (o których mowa w ogłoszeniu) osobiście, w zamkniętych kopertach (pokój 219B lub 210) w godz. 7:30-15:30 lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista-konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego” do dnia 26.10.2020 r., do godz. 14:00.

Decyduje data wpływu oferty do CEN.

Ogłoszenie: ZOBACZ
Oświadczenie kandydata: OTWÓRZ
Obowiązek informacyjny wobec kandydata: OTWÓRZ