Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Monitorowanie realizacji przedsięwzięć strategicznych w obszarze edukacji

W ramach spotkania organizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku omówione zostało monitorowanie realizacji przedsięwzięć strategicznych w obszarze edukacji. Część ogólną spotkania poprowadził dyr. DES UMWP p. Adam Krawiec. Dyrektor omówił stan i problemy związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć. W drugiej części uczestnicy spotkania podzieleni zostali na 3 obszary tematyczne:

  • Realizacja przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza – uczestnikami były osoby odpowiedzialne za realizację projektu.

zdolni

  • Monitorowanie projektów zintegrowanych w ramach przedsięwzięcia Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy – uczestnikami byli naczelnicy/dyrektorzy wydziałów edukacji/oświaty (wypracowanie zasad monitorowania przedsięwzięcia).
  • System doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie – uczestnikami byli doradcy-konsultanci powiatowi (wypracowanie założeń systemu) - (fot. Andrzej Cylwik).
Galeria

UE_Fundusze_UMarszałkowki