Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Lekcja chemii - lekcją dojrzałej odpowiedzialności za ziemię i świat

26 marca 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli chemii w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób wiedza zdobyta przez uczniów na lekcjach przedmiotów przyrodniczych może pomóc w opracowaniu rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańcom innych części świata. zdolni Prowadząca zajęcia warsztatowe p. Mariola Romel - Kosiedowska podkreśliła powiązania między chemią jako nauką, a otaczającym człowieka środowiskiem przyrodniczym, co jest ważne dla zrozumienia współczesnego świata i bezpośrednio wpływa na rozbudzanie i pogłębianie naturalnej ciekawości poznawczej substancjami i ich przemianami nastolatków i „młodych dorosłych” – uczniów i uczennic. Dzięki czemu będą oni mogli samodzielnie odkrywać rolę i znaczenie chemii w życiu codziennym. Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym. Pani Beata Teska pokazała szeroką gamę stosowanych przez nią gier edukacyjnych.  Na zakończenie członkowie sieci dokonali wspólnej ewaluacji pracy w bieżącym roku szkolnym. Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia. UE_Fundusze_UMarszałkowki  

Galeria