Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – rekrutacja

Zapraszamy pracodawców lub wyznaczonych przez nich pracowników (również osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne) na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają prowadzić zajęcia praktyczne dla uczniów lub młodocianych pracowników.

Obszary tematyczne kursu:

 • zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • zajęcia kształtujące umiejętności dydaktyczne, organizowane w środowisku pracy oraz nim – w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs realizowany będzie od 21 czerwca do 10 września 2021 r. w wymiarze 48 godzin dydaktycznych, w formie stacjonarnej (szczegółowy harmonogram 11 spotkań poniżej). Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin pisemny i praktyczny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (co jest jednym z warunków prowadzenia zajęć praktycznych, skierowanych do uczniów lub młodocianych pracowników).

Program kursu został opracowany na podstawie załącznika do rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391) i zatwierdzony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

WSTĘPNE WARUNKI UCZESTNICTWA w kursie:

 • Ukończenie 18 lat.
 • Elektroniczna rejestracja oraz zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbntN51qe_WRgZx5HuBkIAiXLs9bbzuXCBPXT2-twtFXnVPw/viewform (koordynator kursu dokonuje weryfikacji zgłoszeń i kontaktuje się z zarejestrowanymi w ciągu 7 dni).
 • Złożenie oświadczenia o prowadzeniu przedsiębiorstwa lub indywidualnego gospodarstwa rolnego albo złożenie oświadczenia o zatrudnieniu w danym przedsiębiorstwie lub indywidualnym gospodarstwie rolnym (do pobrania poniżej).
 • Wniesienie opłaty 280 zł na konto CEN w Gdańsku – PKO BP 03 1020 1811 0000 0202 0312 5275, z dopiskiem: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

WARUNKI UKOŃCZENIA kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona nieobecność na 10-procentach ogólnego wymiaru godzin wszystkich zajęć),
 • zaliczenie wykonanych zadań praktycznych przewidzianych w programie kursu,
 • pozytywny wynik egzaminu pisemnego, przeprowadzonego w formie testu (zaliczenie powyżej 50% poprawnych odpowiedzi) – egzamin będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich zajęć w formie stacjonarnej (spotkanie 10 września 2021 r.),
 • pozytywny wynik egzaminu praktycznego (demonstracja przebiegu wybranej części zajęć praktycznych przez uczestnika kursu).

Harmonogram kursu (11 spotkań):

 • 21-23 czerwca 2021 r., godz. 15.00-18.30
 • 23-25 sierpnia 2021 r., godz. 15.00-18.30
 • 30 sierpnia-1 września 2021 r., godz. 15.00-18.30
 • 4 września 2021 r., godz. 9.00-14.00
 • 10 września 2021 r., godz. 14.00-20.00 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY administratora danych osobowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dla uczestników kursów – instruktorów praktycznej nauki zawodu – zobacz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – zobacz

KONTAKT do koordynatora kursu:

Tomasz Kąkol – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
tel. 58 340 41 17; e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl
pon.-czw. 8:00-15:30, pt. 8:00-13:00