Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło VI etap naboru na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa pomorskiego.

UWAGA! Przedłuża się termin naboru do 18 czerwca 2021 r.

Przewidywany okres powierzenia zadań doradcy metodycznego: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. (z możliwością przedłużenia powierzenia).

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w ramach zakresu działania (jeżeli nie wskazano inaczej) obejmuje powiaty:
gdański, kościerski, starogardzki oraz miasto Gdańsk.

Planowany wymiar etatów nauczycieli doradców metodycznych Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:

 • wychowanie przedszkolne: 1,5
 • edukacja wczesnoszkolna, w tym oddziały „0”: 1,5
 • język polski: 1,5
 • język angielski: 1,0
 • język niemiecki: 0,5
 • plastyka / edukacja plastyczna: 0,5
 • przyroda: 0,5
 • matematyka: 1,5
 • podstawy przedsiębiorczości: 0,5 – zasięg: całe województwo
 • geografia: 0,5
 • chemia: 0,5
 • technika: 0,5 – zasięg: całe województwo
 • wychowanie fizyczne: 1,0
 • nauczyciel pedagog: 1,0
 • nauczyciel psycholog: 0,3
 • nauczyciel bibliotekarz: 0,3 – zasięg: całe województwo
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych: 0,5 – zasięg: powiaty przypisane do CEN w Gdańsku i SODN Sopot


Termin składania dokumentów w KO w Gdańsku: do 11 18 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Adres, na który należy złożyć dokumenty:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk
Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego …………………” (proszę wskazać przedmiot).

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie Kuratorium: ZOBACZ

źródło: KO, CEN