Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Kształtowanie umiejętności uczniów szkół branżowych i techników niezbędnych na rynku pracy

W dniach 15-16 grudnia 2020 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Kształtowanie umiejętności uczniów szkół branżowych i techników niezbędnych na rynku pracy”, której organizatorami były placówki doskonalenia nauczycieli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W programie pierwszego dnia konferencji realizowanej w formie zdalnej znalazły się m.in. wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian w prawie oświatowym w zakresie szkolnictwa branżowego, przedstawiciela Centralnej Komisji Edukacyjnej dotyczące nowej formuły egzaminu zawodowego, a także wystąpienia przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy omówili założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 r.

Podczas drugiego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień dyrektorów i przedstawicieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego reprezentujących następujące województwa: pomorskie, małopolskie, wielkopolskie.

Województwo pomorskie reprezentowali:
– Pan Tadeusz Burczyk, dyrektor Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, który omówił rozwój kształcenia dualnego w zawodach technik analityk i technik automatyk realizowane we współpracy z przedsiębiorstwem POLPHARMA S.A.
– Pan Henryk Czyżewski, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, który przedstawił współpracę szkoły z pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zawodzie technik papiernictwa (współpraca z przedsiębiorstwem International Paper).


Dyrektorzy szkół wskazali na te aspekty współpracy z przedsiębiorstwami, które pozwalają właściwie realizować podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w szczególności w zakresie praktycznego przygotowania uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy. Prelegenci wymieniali różnorodne korzyści wynikające z tej współpracy dla zarówno uczniów, szkoły, jak i całego regionu. Podkreślali znaczenie takich wspólnych działań, jak: tworzenie klas patronackich, realizacja praktyk i staży, wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia, fundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów, doradztwo zawodowe i promocja zatrudnienia, opracowanie programów nauczania z udziałem pracodawców. Dyrektorzy zgodnie podkreślali, iż odpowiednia współpraca z pracodawcami nie tylko sprzyja wysokim wynikom na egzaminach zawodowych, ale przede wszystkim przyczynia się do znalezienia przez absolwentów szkół pracy w wymarzonym zawodzie.