Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Konkurs z wiedzy ekologicznej w ramach VII Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie zaprasza uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie wiedzy ekologicznej w ramach VII Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego organizowanego przez Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Cele konkursu:
- kształtowanie postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
- zainteresowanie uczniów problemami ochrony przyrody,
- promowanie wśród uczniów właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska,
- promocja lasów,
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym akcentem na rodzime gatunki ptaków,
- ukazanie znaczenia właściwych nawyków konsumpcyjnych w zakresie gospodarowania wodą i ściekami,
- popularyzacja szeroko pojętej ekologii,
- sprawdzenie umiejętności nabytych w szkole,
- promocja nauczycieli wspierających rozwój uczniów.

Uczestnictwo:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy VII i VIII szkoły podstawowej,
- szkoły ponadpodstawowe.
Każda szkoła może wytypować pięcioro uczestników (w przypadku zespołu szkół po pięcioro uczestników z każdej grupy wiekowej).

Warunki uczestnictwa:
Termin zgłoszenia uczestników konkursu mija 22 lutego 2020 r. Zgłoszenia dokonać można drogą listowną lub mailową na adres ssp-bolszewo@wp.pl (w temacie proszę wpisać: VII Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny). W zgłoszeniu powinny znajdować się imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
ul. Szkolna 13
84 – 239 Bolszewo

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 27 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w budynku przy ulicy Leśnej 35 (budynek dawnego Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II) o godzinie 9:00.

regulamin: OTWÓRZ
karta zgłoszenia: OTWÓRZ

Konkurs objęty został patronatem merytorycznym:

CEN_logo