Zadzwoń: 58 340 41 00 | E-mail: cen@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 17/2006 z dnia 27.03.2006r.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Konferencja: Między wiedzą o kulturze a indywidualnym doświadczeniem sztuki

KONFERENCJA ODWOŁANA!

Zapraszamy nauczycieli plastyki i muzyki wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa we współorganizowanej przez CEN w Gdańsku Konferencji programowej poświęconej perspektywom wychowania przez sztukę w polskiej szkole.
Konferencja nosi nazwę MIĘDZY WIEDZĄ O KULTURZE A INDYWIDUALNYM DOŚWIADCZENIEM SZTUKI i odbywać się będzie w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA.
Komitet programowy: dr Natalia Pater-Ejgierd, Grażyna Daniel, prof. dr hab. Marek Krajewski, dr hab. Filip Schmidt.

W wystąpieniach prelegentów swoje odzwierciedlenie znajdą następujące zagadnienia problemowe:
• Relacje pomiędzy wyposażeniem uczniów w wiedzę na temat teorii i historii kultury a kształtowaniem radości i umiejętności tworzenia,
• W jaki sposób podnosić status przedmiotów artystycznych, a szerzej również edukacji kulturalnej w polskich szkołach?
• W jaki sposób zwiększać zakres współpracy pomiędzy szkołami a instytucjami kultury, edukatorami, animatorami oraz artystami?
• W jaki sposób modyfikować programy nauczania i wzbogacać kompetencje nauczycieli, by pozostawały one w korespondencji z gwałtownymi zmianami kulturowymi i społecznymi, których dziś doświadczamy?
• Jak oceniają lekcje plastyki i muzyki uczniowie, co o nich myślą, jakie są ich kompetencje kulturowe i artystyczne?
• Czy w ramach przedmiotów artystycznych pracować wyłącznie z uzdolnionymi artystycznie i rozwijać ich talenty, czy pracować ze wszystkimi budując ich wiedzę oraz kompetencje społeczne oraz kulturowe?
• Jak nie dać zmarginalizować edukacji kulturalnej w szkole w sytuacji, gdy ta ostatnia przechodzi gwałtowne zmiany związane z reformą systemu oświaty w Polsce?

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie także koncepcja powołania Krajowej Sieci Sztuki i Kultury w Edukacji, której cele i formy działania obejmują głownie promocję sztuki i kultury w edukacji. Promocja ta obejmuje muzykę, plastykę, sztukę wizualną i sztukę mediów, sztuki użytkowe lub rzemiosła artystycznego, sztuki performatywne (tańca oraz teatru); zapewnienie informacyjną łączność szkół na wszystkich poziomach kształcenia (w tym przedszkoli), gromadzenie dokumentów
i materiałów do promocji sztuki i kultury w edukacji, w tym: scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych.

Terminarz zgłoszeniowy:
Termin konferencji: 13-14.03.2020
1. przesłanie abstraktów wystąpień do 31 stycznia br.
2. potwierdzenia elektroniczne udziału w Konferencji Programowej z wyborem grupy dyskusyjnej do 14 lutego br.:
Grupa E jak edukacja – program plastyki w systemie edukacji i warunki nauczania kultury wizualnej,
Grupa K jak kształcenie – system kształcenia nauczycieli sztuk wizualnych,
Grupa D jak doskonalenie zawodowe – zapewnienie warunków podnoszenia jakości pracy pedagogicznej jako działalności artystycznej oraz formy współpracy nauczycieli i ekspertów,
Grupa I jak instytucje kultury – współpraca placówek szkół i placówek oświaty z instytucjami kultury.
3. zgłoszenie rezerwacji miejsc noclegowych do 14 lutego br.:
a/ Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku-Wrzeszczu al. Gen. J. Hallera 14; noclegi w cenie 50 zł w pokojach 3 osobowych,
b/ Centrum Ekumeniczne św. Brygidy Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 124 (w sąsiedztwie Liceum Sztuk Plastycznych i OLPI) noclegi w cenie: 60 zl w pok.3 os., 75 zł w pok. 2 os., 100 zł w pok. 1 os.
4. zgłoszenie udziału w uroczystej kolacji w lokalu „Oliwka na widelcu” w budynku Liceum Sztuk Plastycznych i OLPI Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 124.

Rejestracja: Udział w konferencji jest bezpłatny pod warunkiem e-mailowego przesłania zgłoszenia wypełniając formularz pod linkiem: OTWÓRZ

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji.

szczegóły: ZOBACZ