Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Gminny Turniej Wiedzy dla dzieci 6-letnich "Jestem bezpieczny na ulicy"

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku zaprasza dzieci 6-letnie (wraz ze swoimi wychowawcami) do udziału w turnieju.
Z każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłaszana jest 3-osobowa drużyna.

Cele Turnieju:

  1. Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.
  2. Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa.
  3. Przybliżenie dzieciom przepisów ze znaków obowiązujących w ruchu drogowym.
  4. Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
  5. Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.
  6. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

Zgłoszenia:

Udział w turnieju należy zgłaszać poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)  oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) do 28.01.2020r. na adres e-mailowy sekretariat_sp77@op.pl lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk.

 

Przebieg turnieju:

Termin turnieju: 7 lutego 2020 r. o godzinie 9:00.

Turniej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeprowadzony będzie w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

regulamin: OTWÓRZ
karta zgłoszeniowa (zał. 1) OTWÓRZ
zgoda na wykorzystanie wizerunku (zał. 2) : OTWÓRZ

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym:

CEN_logo