Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

AZYMUT Certyfikacja Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek

AZYMUT Certyfikacja Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek to darmowy, pilotażowy program mający na celu zapewnienie wiedzy i doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości oraz rozwój zawodowy nauczycieli/ek w oparciu o kompetencje przyszłości. 

Osoby, które ukończą cały program, otrzymają certyfikat sygnowany przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Urząd Miasta Gdańska.

termin: 12 listopada - 16 grudnia 2019 roku

Dla kogo?

Program AZYMUT skierowany jest do:

  • nauczycieli i nauczycielek podstaw przedsiębiorczości,
  • nauczycieli i nauczycielek doradztwa zawodowego,
  • doradców zawodowych w szkołach,
  • dyrektorów i dyrektorek gdańskich szkół,
  • osób, które prowadzą w szkołach działania związane z przedsiębiorczością.

Na czym polega program?

WARSZTATY
W ramach programu organizatorzy przygotowal łącznie 54 godziny warsztatów:

  • warsztaty coachingowo-doradcze,
  • service design w oparciu o wewnątrz szkolny system doradztwa zawodowego,
  • pozyskiwanie funduszy na działania edukacyjne z grantów,
  • crowdfunding jako forma pozyskiwania funduszy na działania edukacyjne.

Warsztaty należy traktować jako cały cykl. Osoby, które będą brały aktywny udział w zajęciach otrzymają CERTYFIKAT

Pierwszeństwo zapisu na warsztaty mają nauczyciele/ki podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego szkolni doradcy/doradczynie zawodowe i osoby, które prowadzą w szkołach działania o charakterze przedsiębiorczym, np. spółdzielnie uczniowskie: Zobacz szczegóły

SPOTKANIA SIECIUJĄCE

W ramach programu AZYMUT odbędą się 2 spotkania sieciujące, których zadaniem będzie dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom inspiracji i okazji do wymiany doświadczeń. W trakcie spotkań odbędą się mini warsztaty, na których wspólnie wypracujemy koncepcję przedsiębiorczej szkoły.  

Spotkania mają charakter otwarty – zapraszamy nauczycieli/nauczycielki różnych przedmiotów, dyrektorów/dyrektorki szkół oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości w gdańskiej edukacji: Zobacz szczegóły

KONSULTACJE W FORMIE SUPERWIZJI
W ramach programu AZYMUT gdańscy nauczyciele i nauczycielki będą mogli skorzystać z 2 bezpłatnych konsultacji w formie superwizji (indywidualnej lub grupowej) prowadzonych przez 2 doświadczone doradczynie zawodowe. Udział w konsultacjach pozwoli uczestnikom i uczestniczkom na spojrzenie na pracę z innej perspektywy.  

Konsultacje mają charakter otwarty –  zapraszamy nauczycieli/ki podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, szkolnych doradców/doradczynie zawodowe i osoby, które prowadzą w szkołach działania o charakterze przedsiębiorczym: Zobacz szczegóły

Harmonogram: ZOBACZ
Zapisy: Aleksandra Abakanowicz, koordynatorka programu, a.abakanowicz@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 85

AZYMUT Program Certyfikacji Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek jest realizowany w ramach zadania publicznego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w oparciu o kompetencje przyszłości”. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

źródło: Inkubator Starter

Patronat merytoryczny

CEN_logo