Informacja pedagogiczna

Pomorskie instytucje oferujące kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zajęcia edukacyjne wspierające kadrę oświatową w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach
i placówkach.

Studia podyplomowe i inne formy uzupełnienia kwalifikacji (pomorskie):

studia podyplomowe Collegium Da Vinci w partnerstwie z CEN

zestawienie ofert pomorskich uczelni 2017/2018

formularz zgłoszeniowy dla uczelni – pobierz

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

Akademia Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie

Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli w województwie pomorskim:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja

Instytut Doskonalenia Nauczycieli “Solidarność”

Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie (pomorskie):

Gdańsk

 Słupsk

Publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (pomorskie):

 baza Kuratorium Oświaty w Gdańsku

System edukacji w Polsce:

baza Eurydice

Internetowy Serwis Edukacyjny
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Strona www

Serwis jest ogólnopolskim zbiorem danych na temat form doskonalenia i kształcenia zawodowego kadr pedagogicznych. Baza zawiera informacje na temat szkoleń zawodowych oferowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz studia dla nauczycieli w danym roku szkolnym.

Platforma Doskonaleniewsieci.pl
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Strona www

Narzędzie przygotowane do realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół, powstałe w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół. W serwisie publikowane są m. in.: oferty doskonalenia, kursy e-learningowe, sieci współpracy i samokształcenia, dobre praktyki wspomagania, blogi użytkowników, fora i grupy dyskusyjne.

Wyszukiwarka szkół i kursów zawodowych
Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
Strona www

Baza szkół zawodowych oraz kursów stworzona dla mieszkańców województwa pomorskiego, finansowana w ramach projektu UE Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wyszukiwarka szkoleń
Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia
Strona www

Narzędzie uruchomione w ramach inicjatywy Centrum Informacyjno Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia w portalu Zielona Linia. Wyszukiwarka pozwala na pozyskanie informacji na temat doskonalenia zawodowego w różnych branżach (w tym w edukacji / szkolnictwie), w podziale na formy (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), województwa.

Inwestycja w kadry.Rejestr Usług Rozwojowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Strona www

Bezpłatna, ogólnodostępna baza ofert usług rozwojowych obejmujących m. in.: szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring,  coaching. Adresatami są osoby prywatne jak również firmy i instytucje, których celem jest rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych.