Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

Głównym celem konkursu w ramach Programu „Sieć kultury 2018”,organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej, jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie...

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży zaprasza instytucje oświatowe i publiczne oraz organizacje pozarządowe (wnioskodawcami nie mogą być jednak podmioty komercyjne) do składania wniosków do konkursu. W...

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne do składania wniosków na wymianę młodzieży. Projekty powinny...

3ECH Edukacja zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół do zgłaszania uczniów do organizowanej próbnej matury z chemii. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2018 roku. szczegóły...

Muzeum Miasta Gdyni w ramach projektu MORZE przygotowało publikację zawierającą trzynaście scenariuszy zajęć dla przedszkoli. Do zajęć edukacyjnych włączone są elementy twórczych zabaw z...

Centrum Kształcenia Kadr AKTIN wraz ze współorganizatorami zapraszają uczniów klas gimnazjalnych oraz ostatnich klas szkół podstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym MASTER...

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii zaprasza w dniu 18 stycznia na prelekcję: „Kto z karmnika ziarno wyjada?” którą...