Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

Zespół projektu „(Z)Powrotem w Polsce” stara się przedstawić jak największej liczbie osób, nauczycielom, kadrze pedagogicznej, psychologom, dydaktykom rangę problemu, pokazać trudności, jakich doświadczają...

Fundacja Edukacja dla Demokracji, przygotowała "Bardzo zrównoważony kalendarz" skupiający się na nowej agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju i stanowiący doskonałą...

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), to jedno z ważniejszych narzędzi zintegrowanego systemu kwalifikacji, które opracowane zostało w wyniku kilkuletnich prac eksperckich i szerokiej debaty społecznej....

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów tj.: blacharstwo i lakiernictwo, gazownictwo, górnictwo, handel, jubilerstwo, obsługa portów i terminali, transport...

4 miejsce w Unii Europejskiej w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce oraz 10 miejsce w rozumowaniu w naukach przyrodniczych ...