Pomorska Platforma Edukacyjno-Kulturalna

Centrum Hevelianum zaprasza w wakacyjne weekendowe wieczory na bezpłatny trójwymiarowy pokaz wirtualny ukazywany na murach zrekonstruowanej Wozowni Artyleryjskiej, opisujący historię rozwoju architektury obronnej...

Akademia Sztuk Pięknych zaprasza młodzież i dorosłych na bezpłatne warsztaty plastyczne organizowane od lipca do września 2018 roku. W ramach warsztatów omawiane będą m.in.:...

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zaprasza na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym tematem Kongresu będą kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale także...

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii zaprasza na prelekcję: Niedoceniana roślinność ruderalna w mieście, przyrodniczy spacer po Gdańskich bastionach, który...

Znamy datę, miejsce i hasło XIII Kongresu Obywatelskiego. Kongres odbędzie się 20 października (sobota) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Hasło tegorocznego Kongresu to Siła lokalności – siła Polski. Na czym...

W dniach 28 lipca  - 19 sierpnia 2018 roku Gdańsk jest gospodarzem 758 Jarmarku św. Dominika, którego tradycja sięga w Gdańsku aż 1260...

Przedstawiamy zestawienie opracowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z wyborem literatury ze zbiorów PBW odnośnie analizy rynku pracy....