Aktualności

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacji (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne z uprawnieniami szkół publicznych –...

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia podczas trwającego w dniach 4-25 maja br. egzaminu maturalnego. Oby Wasze wyniki były dla Was satysfakcjonujące i dawały możliwość...

Zapraszamy nauczycieli zamieszkujących teren województwa pomorskiego wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, pt. "Uczeń zdolny i co...

Też tak umiem namalować! Przecież to nie jest żadne dzieło sztuki! Takie komentarze można usłyszeć od uczniów oglądających niektóre wytwory artystów przełomu XX...

Szkoła Podstawowa nr 92 w Gdańsku zaprasza na IV Międzyszkolny Festiwal Nauki, w czasie którego uczniowie klas 3 i 4, zapoznają się z praktycznym...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych, chemików, matematyków, fizyków, biologów i nauczycieli informatyki na szkolenia realizowane w ramach Pomorskiej Ligii...

Pomorski Kurator Oświaty wraz z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, oraz rejonowych i szkolnych koordynatorów Przedszkoli i...

Jako Partner lokalny konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) na bezpłatną konferencję "V edycja Integracji...