Aktualności

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Funduszy Strukturalnych) opublikowała Roczny Plan Działania 2017...

[icons size='' custom_size='' icon='fa-file-pdf-o' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='#e50029' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Pobierz listę uczniów zakwalifikowanych do III stopnia Wojewódzkiego Konkursu...

Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zapraszają dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pracowników szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów z...

Organizacja pożytku publicznego w Lubece - Die Deutsche Auslandsgesellschaft, oficjalna organizacja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, odpowiadająca za organizację...