Aktualności

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę z zakresu współczesnego filmu artystycznego (głównie wideoartu) w dniu 30 listopada br., na bezpłatne...

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w wojewódzkiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego, koordynowanej przez p. Dorotę Niewiadomską. Spotkanie inauguracyjne sieci odbędzie...

Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Kurator Oświaty zapraszają nauczycieli na konferencję informacyjno – szkoleniową pn. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”, będącą kontynuacją działań podjętych na rzecz...

Opera Bałtycka w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych na konferencję pn. "Moniuszko dla opornych", która odbędzie...

Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego ze wszystkich etapów edukacyjnych, z województwa pomorskiego na bezpłatne warsztaty pn: Jak zachwycić językiem niemieckim? Zabrać uczniów w kreatywną...