V FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Dnia 9 listopada 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się V Forum Pomorskiej Edukacji, pod hasłem „My obywatele”. Spotkanie prowadził Piotr Świąc (prezenter i dziennikarz). Gości przywitał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk nadmieniając, że warto zabrać głos o tym co myślimy o zaproponowanych przez MEN zmianach w oświacie. W dalszej części Forum podczas uroczystego podpisania umów z przedstawicielami powiatów w ramach RPO Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła założenia dofinansowanych. Przykładowo gmina Miasto Gdańsk otrzymuje...