II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

— Kilka refleksji przed II Forum Pomorskiej Edukacji

II Forum, zorganizowane 18 listopada 2013 r., zgromadziło w Operze Bałtyckiej ponad 240 uczestników. Tematem przewodnim spotkania były wyzwania stojące przed edukacją przedszkolną oraz wczesnoszkolną – fundamentami dalszego kształcenia kolejnych pokoleń Pomorzan. List Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka (fr.) (...

Po pierwsze, należy budować wśród władz samorządowych i rodziców świadomość wagi edukacji przedszkolnej i pierwszego etapu edukacyjnego (kl. I-III szkoły podstawowej) jako okresu kształtowania najważniejszych kompetencji dziecka, odkrywania zdolności i rozwijania talentów, a także wyrównywania szans edukacyjnych. Świadomość ta skutkować powinna gotowością do ponoszenia nakładów finansowych na wczesną edukację, traktowanych jako długoterminowa inwestycja.