I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

— O I Forum Pomorskiej Edukacji

We wrześniu 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w której zawarta została wizja regionu między innymi w obszarze edukacji. Jednocześnie rozpoczęto prace nad regionalnymi programami strategicznymi stanowiącymi narzędzia realizacji Strategii. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (RPS Aktywni Pomorzanie), jeden z sześciu regionalnych programów strategicznych, określił m.in. sposób realizacji celu strategicznego zawartego w Strategii: Efektywny system edukacji. Prace nad RPS Aktywni Pomorzanie uwzględniały diagnozę, potwierdzającą wnioski rekomendowane przez uczestników I Forum Pomorskiej Edukacji....

Forum Pomorskiej Edukacji - służąca rozwojowi regionu płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń; służąca podsumowaniu dotychczasowych działań na rzecz oświaty, inicjatywa poszukująca rozwiązań kluczowych problemów pomorskiej edukacji. I Forum Pomorskiej Edukacji odbyło się 14 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 entuzjastów z całego regionu, którzy dyskutowali na temat poprawy jakości pomorskiej edukacji w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych. [gallery ids="15867,15868,15869,15870,15871,15872,15873,15874,15875,15876,15877,15878,15879,15880,15881,15882,15883,15884,15885"]...