VII FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

19 października 2018 r. Teatr Muzyczny w Gdyni

Teatr Muzyczny w Gdyni

MINIONE FORA

VI FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI. DEBATA O KONDYCJI ZAWODOWEJ POMORSKICH NAUCZYCIELI

27 października 2017 r. Gmach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

VI Forum Pomorskiej Edukacji
v_forum_pomorskiej_edukacji_53

V FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja obywatelska

9 listopada 2016 r., Europejskie Centrum Solidarności

IV FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI. DEBATA O ROZWOJU I WYZWANIACH EDUKACJI W LICEACH, TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH REGIONU

Debata o rozwoju i wyzwaniach edukacji w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych regionu

25 listopada 2015 r. Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

III FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum

wyzwania wobec szkoły XXI wieku

29 października 2014, Gdański Teatr Szekspirowski

II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I etap edukacyjny)

18 listopada 2013, Opera Bałtycka

I FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Poprawa jakości pomorskiej edukacji

14 listopada 2012, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Nadrzędną ideą powołania Forum Pomorskiej Edukacji – inicjatywy marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka – było zaktywizowanie środowisk zainteresowanych jakością edukacji w regionie oraz zainicjowanie systemowych działań w tym obszarze. Coroczne spotkania w gronie przedstawicieli kuratorium oświaty, władz samorządowych wszystkich szczebli, uczelni oraz pracodawców, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców, uczniów, a także reprezentantów innych środowisk zainteresowanych edukacją sprzyjają prowadzeniu szerokiego dialogu edukacyjnego. Forum stanowi płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, służy podsumowaniu dotychczasowych działań oraz poszukiwaniu rozwiązań kluczowych problemów pomorskiej oświaty. (…)

Patronat medialny:

dziennikbaltycki-logo
rg-logo-na-bialym