Badania edukacyjne i egzaminy

Na stronie WWW Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano wstępne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.   Możemy zapoznać się z podstawowymi danymi statystycznymi wyników uczniów w całym kraju,...

Zadawanie prac domowych w szkołach od dawna znajduje się w orbicie naukowych dociekań. Kolejne interesujące spojrzenie na ten temat przynosi publikacja przygotowana wspólnie...

Opublikowano  najnowsze wyniki badania PIRLS (Międzynarodowe badanie postępów w czytaniu "Progress in International Reading Literacy Study"). Średnie wyniki czwartoklasistów sytuują Polskę na 6...

Udostępnione zostały wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów obejmujące ostatnią edycję egzaminu. Przygotowany jest także zaktualizowany kalkulator EWD 100. Zachęcamy do wykorzystania możliwości...

Podczas XXIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej zostały zaprezentowane wybrane rezultaty ubiegłorocznego konkursu biologicznego. Zapraszam  do zapoznania się z prezentacją, nawiązującą do poprzedniej edycji. ...

Wakacje są czasem kiedy częściej niż zwykle możemy zagłębić się w lekturę. Tutaj proponujemy kilka pozycji poświęconych badaniom nad czytelnictwem . Internauci czytają coraz...

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała do wiadomości publicznej najnowsze wyniki egzaminu gimnazjalnego. Opublikowane dane stanowią informację wstępną. Znajdziemy w nich min. rozkłady wyników uczniów...

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku...