Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@cen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Szkolnictwo zawodowe w szkołach policealnych

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

UE_Fundusze_UMarszałkowki

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 1 804 902,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 624 411,80 zł

Cel projektu: Zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów wojewódzkich zespołów szkół policealnych poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji zawodowych uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców.

Działania w ramach projektu:
1) wsparcie uczniów- staże, kursy doskonalące, doradztwo edukacyjno-zawodowe
2) wsparcie nauczycieli – szkolenia i kursy doskonalące,
3) wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez powołanie wojewódzkiego konsultanta doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odpowiada za realizację w ramach projektu zadania: Wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jego realizacja polega na koordynowaniu sieci powiatowych doradców edukacyjno-zawodowych: inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno-zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, nauczycielom), podejmowaniu działań integrujących środowisko osób zajmujących się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą, budowaniu współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe w regionie.