Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Rozgrywamy chemię. Spotkanie inauguracyjne pracę sieci nauczycieli chemii

Zapraszamy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii 2 października 2019 r. Zajęcia z chemii można poprowadzić inaczej – w atmosferze przygody, która utrzymuje uwagę, ucząc dyscypliny logicznego myślenia i skłania do poszukiwania odpowiedzi. Do takiego modelu uczenia znakomicie nadają się rozgrywki chemiczne, czyli krótkie gry dydaktyczne. Podczas spotkania inauguracyjnego zostaną przedstawione propozycje do wykorzystania na rożnych etapach procesu – od wprowadzenia w zagadnienia po powtórki.
Przetestujemy też innowacyjne rozwiązania i wspólnie poszukamy nowych inspiracji. Spotkanie będzie również okazją do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniem zdolnym. Na zakończenie dokonamy wspólnej diagnozy potrzeb członków sieci i zaplanujemy nasze spotkania w nowym roku szkolnym.

zdolni
zdolni
 


Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Chemii w ramach projektu Zdolnych z Pomorza to przestrzeń do działań, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych, dzielenie się własnym doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z tematyką ucznia zdolnego. Spotykają się tutaj nauczyciele chemii wszystkich etapów edukacyjnych, których łączy pasja uczenia.

Link do rejestracji: OTWÓRZ

Termin i miejsce szkolenia: 02 października 2019 (środa) godz. 10.00 – 14.30 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, sala 317

UE_Fundusze_UMarszałkowki