Zadzwoń: 58 340 41 10 | E-mail: sekretariat@pcen.gda.pl Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr 74/2020 z dnia 12.08.2020r.
Solidarni z Ukrainą 70-lecie CEN w Gdańsku
Pomorskie.eu Pomorskie w Unii

Pomorskie Żagle Wiedzy. Rozpoczynamy działania!

5573

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczęły realizację działań w ramach partnerskiego projektu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona rekrutacja nauczycieli pomorskich szkół podstawowych – beneficjentów Pomorskich Żagli Wiedzy do następujących form wsparcia:

I. Sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów (2 sieci CEN Gdańsk; 3 sieci ODN Słupsk)

Główne cele spotkań:
• wymiana doświadczeń;
• prezentacja dobrych praktyk;
• analiza bieżących działań/problemów projektowych;
• wspólne rozwiązywanie problemów;
• dzielenie się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi.

W ramach każdej sieci współpracy odbędzie się hybrydowo (zdalnie lub stacjonarnie) 6 spotkań: 3 szkolenia stacjonarne (wyjazdowe) i 3 szkolenia w formie zdalnej.

Liczba godzin jednego spotkania: min. 4 godz. dydaktyczne (2 godz. dydaktyczne – seminarium z ekspertem zewnętrznym, 2 godz. dydaktyczne – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów itp.).

I spotkanie sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów: listopad–grudzień 2021.

Liczba uczestników każdej sieci współpracy: 20


II. Szkolenia on-line (prowadzone przez CEN)
Szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej:
• praca metodą projektów;
• rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.

Szkolenie 12-godzinne w formule pracy własnej. Rozpoczęcie I edycji szkolenia w ramach projektu – styczeń 2022.

III. Dodatkowo w roku 2021 zostanie uruchomiony Konsulting ekspercko-doradczy dla dyrektorów i nauczycieli w zakresie edukacji morskiej, tj. konsultacje udzielane przez dyrektorów szkół certyfikowanych w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej.

Zakres konsultacji:

 • program edukacji morskiej w szkole;
 • program koła edukacji morskiej;
 • treści edukacji morskiej w przedmiocie nauczania;
 • scenariusz wydarzenia o charakterze marynistycznym;
 • morsko-żeglarskie inspiracje w pracy szkoły;
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • przykłady dobrych praktyk.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku będzie realizowało zadania dla nauczycieli szkół podstawowych z następującego obszaru województwa pomorskiego- miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty: kościerski, sztumski, malborski i nowodworski.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej www.cen.gda.pl / www.odn.slupsk.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”: OTWÓRZ

Dokumenty uczestnika projektu: OTWÓRZ

w tym:

 • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
 • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
 • Zakres danych uczestnika projektu.
 • Deklaracja udziału w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014–2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie: OTWÓRZ

PŻW