Duplikaty świadectw/zaświadczeń

Wniosek o wydanie duplikatu

Procedura wydawania duplikatów świadectw

Aktualny numer konta Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, na który należy dokonać opłaty za wystawienie duplikatu:
Numer konta: PKO BP

03 1020 1811 0000 0202 0312 5275