A+ A++ A+++

Spotkanie integracyjne uczestników I i II edycji PALE 2020 (13-14.04.2016 r.) – Jastrzębia Góra

W dniach 13-14.04.2016 r. w Domu Wczasowym „ Zew Morza” w Jastrzębiej Górze odbyło się spotkanie integracyjne uczestników I i II edycji Pomorskiej Akademii Liderów Edukacji 2020 pod hasłem- Jak chcę „być bardziej’ dla innych”. Wykład wprowadzający o tym samym tytule wygłosiła Pani dr Iwona Żbikowska. Pan Dyrektor Adam Krawiec zapoznał nas z realizacją regionalnej polityki edukacyjnej  Celem spotkania poza integracją było wypracowanie wojewódzkiej strategii wsparcia dyrektorów szkół i placówek. Pracowaliśmy w 6 grupach pod kierunkiem moderatorów dyskutując:   w czym można nam pomóc?, na co chcemy się umówić z samorządem?, jakie zasady powinny obowiązywać w takim systemie wsparcia dyrektorów?, jakiej pomocy chcemy a jakiej nie chcemy ?. W drugiej części spotkania moderatorzy przedstawili wyniki pracy swoich grup a następnie podczas sesji plenarnej Pan dr Piotr Zamojski przedstawił wyniki pracy całej grupy dyrektorów ( uczestników spotkania) Zał.1 i 1a

W drugim dniu spotkania Pani Marzena Lipka ,st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapoznała nas ze zmianami w prawie oświatowym, tematem ciągle aktualnym i potrzebnym w pracy dyrektora szkoły. Pan Artur Dyro , Prezes Learnetic S.A. mówił o cyfrowych kompetencjach Pomorzan – nowych technologiach w edukacji. Konwersatorium –„Edukacja jako rzecz publiczna’ było ostatnim punktem naszego programu..Spotkanie podsumowała i podziękowała wszystkim uczestnikom i prowadzącym Pani Renata Ropela , Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli.

To było bardzo owocne spotkanie, pełna integracja uczestników, wymiana doświadczeń obydwu grup PALE 2020. W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny prowadzących, tempo pracy, przyjazną atmosferę spotkania, sprawną organizację. Bardzo cenna i ważna była integracja uczestników, wzajemne, bliższe  poznanie się . Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas spotkania uczestnicy wykorzystają we własnej, dyrektorskiej pracy z nauczycielami, a także innymi pracownikami szkoły i organami prowadzącymi  a także , podczas rozwiązywania problemów , myśląc ciągle jak być bardziej dla innych.

Brak komentarzy

Przepraszamy, funkcja komentowania jest tymczasowo wyłączona.