A+ A++ A+++

Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów. Kurs blended learning (od 22.02.2016)

Oferta szkoleniowa CEN.2016 I-III.baner

Wspomaganie szkoły w podejmowaniu działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów jest założeniem kursu blended learning pn. Rozwijanie umiejętności życiowych uczniów. Szkolenie rozpocznie się 22 lutego br. o godzinie 16.00 wprowadzeniem organizowanym w formie spotkania stacjonarnego w siedzibie CEN w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, sala 115). Kolejne moduły będą prowadzone zdalnie. Program kursu będzie koncentrował się na poruszaniu zagadnień z zakresu zdrowia psychospołecznego i umiejętności życiowych uczniów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, elementów przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, etyki i religii wszystkich typów szkół i placówek.

Kurs został zrealizowany

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela koordynator formy doskonalenia, Alina Strzałkowska:

Brak komentarzy

Przepraszamy, funkcja komentowania jest tymczasowo wyłączona.