A+ A++ A+++

IV posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej

Dnia 10 maja 2017 roku w sali jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło się czwarte posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej,
które poświęcone było zmianom w systemie oświaty. Otwierając spotkanie, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego przywitał członków Pomorskiej Rady Oświatowej: byłych ministrów ds. oświaty i wychowania, samorządowców, pracodawców, dyrektorów, nauczycieli, rodziców, osoby związane z edukacją, uczniów oraz wszystkich gości. Marszałek podziękował za tak liczne przybycie i przypomniał zebranym, iż poprzednie posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej odbyło się 3 listopada 2016 r. Poinformował, że stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej odnoszące się do wprowadzanych zmian
w systemie oświaty przesłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Marszałek podał, że nie uzyskano odpowiedzi na zasadnicze pytanie: dlaczego i w jakim celu wprowadzane są zmiany w oświacie, i dlaczego w tak szybkim czasie?

W dalszej kolejności spotkania Marszałek oddał głos zaproszonym gościom. Wskazywano m.in. na konkretne kwestie związane z wprowadzeniem reformy oświaty, z jakimi spotkały się samorządy i perspektywę utraty pracy przez nauczycieli.

W świetle wypowiedzi przedstawicieli szkół istnieje zagrożenie organizacji pracy szkoły np. poprzez niepewny wynik naboru na nowy rok szkolny, przepływ uczniów pomiędzy szkołami, niepewne rozstrzygnięcia kadrowe, dwuzmianowość oraz kłopoty kadrowe małych szkół. W odniesieniu zaś do nauczycieli w dobie zmian, przewidują „odpływ” młodych, szczególnie kontraktowych nauczycieli, krótki czas na zapoznanie się nauczycieli z nową podstawą programową  oraz niepewność i brak poczucia stabilności.

Głos z widowni zabrały również matki uczniów, które pojawiły się na spotkaniu z transparentami. Osoby te nawoływały do referendum w sprawie reformy oświaty.

W końcowej części spotkania Pani Małgorzata Kłos – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w  Gdańsku przedstawiła założenia konkursu
Nauczyciel Pomorza 2017. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 maja 2017 r. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie www.pbw.gda.pl

Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił stopień realizacji trzech przedsięwzięć strategicznych Samorządu Województwa Pomorskiego. Pierwsze z tych przedsięwzięć, realizowane przez samorządy w formie projektów, dotyczy kompleksowego wsparcia szkół i placówek. Drugim przedsięwzięciem strategicznym jest kontynuacja projektu Zdolni z Pomorza, w ramach którego zawarte są m.in. projekty partnerskie z uczelniami wyższymi i powiatami. W ramach działań projektowych realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz letni obóz naukowy z m.in. modułem z psychologiem. Ostatnie przedsięwzięcie strategiczne dotyczy szkół zawodowych, które w partnerstwie z pracodawcami odpowiadają potrzebom regionalnym i subregionalnym w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej – zobacz na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

fot. Beata Kwaśniewska

Brak komentarzy

Napisz komentarz