A+ A++ A+++
zkpignr7

Wojewódzki Turniej Wiedzy dla dzieci 6-letnich „Jestem bezpieczny na ulicy”

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku zaprasza do udziału w wojewódzkim turnieju wiedzy dla dzieci 6-letnich „Jestem bezpieczny na ulicy”.

Do celów turnieju należą: upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa, kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa, przybliżenie dzieciom przepisów z znaków obowiązujących w ruchu drogowym, dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

Uczestnicy konkursu:
Turniej przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich z woj. pomorskiego. Z każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłaszana jest 3-osobowa drużyna.

Zgłoszenia:
Udział w turnieju należy zgłaszać poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej załącznik do 20.02.2017 r. na adres e-mailowy: sekretariat_sp77@op.pl lub pocztą na adres: ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk

Przebieg turnieju:
Termin turnieju: 10 marzec 2017 r. Turniej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeprowadzony będzie w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku (ul. Orłowska 13). Skład komisji konkursowej tworzą osoby powołane ze Straży Miejskiej w Gdańsku, które na podstawie osiągniętych wyników wyłonią zwycięzców.

Nagrody: Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Patronat: Patronat merytoryczny nad Turniejem objęło Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

regulamin Turnieju: zobacz

Brak komentarzy

Napisz komentarz