A+ A++ A+++
Logotyp Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Ptaki naturalnych siedlisk Dolnej Wisły

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii zaprasza na prelekcję:
„Ptaki naturalnych siedlisk Dolnej Wisły”, którą zaprezentuje Prezes Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING Szymon Bzoma.

Wody Wisły, będące domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, są  źródłem pożywienia dla szeregu gatunków ptaków wodnych. Piaszczyste łachy odizolowane nurtem od lądowych drapieżników, urwiste skarpy, zalewane okresowo łąki – dają możliwość bezpiecznego schronienia, zakładania gniazd
i wychowywania piskląt. Wyjątkowość Wisły sprawia, że dla wielu rzadkich gatunków, jest najważniejszą ostoją w Polsce. Tysiące kaczek i ptaków siewkowych zimą i na przelotach, skupiają na sobie uwagę bielików, licznie tu żerujących. Ujście Wisły do morza to z kolei wyjątkowy ekoton, gdzie styka się ląd z morzem
i ujściem największej naszej rzeki. Miejsce to jest wyjątkowe bogactwem gatunków ptaków i jedynym na naszym Wybrzeżu miejscem stałego przebywania fok.

Spotkanie wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Wisły.

termin: 16 listopada 2017 roku (czwartek), godz. 16:00
miejsce: Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk

Brak komentarzy

Napisz komentarz