A+ A++ A+++

Międzyszkolny Turniej Językowy dla Gimnazjalistów „English und Deutsch Masters”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach zaprasza gimnazjalistów do udziału w Międzyszkolnym Turnieju Językowym „English und Deutsch Masters” pod hasłem „SEI ECO”! Turniej przeznaczony jest dla uczniów okolicznych gimnazjów uczących się języka angielskiego i języka niemieckiego.

Cel turnieju

Popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego wśród uczniów gimnazjów. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie ich zainteresowań. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Przebieg

Nauczyciel – opiekun wyłania spośród uczniów danej klasy/klas czteroosobową drużynę (szkołę reprezentuje jedna drużyna) składającą się z dwóch specjalistów z zakresu języka angielskiego jak i dwóch z języka niemieckiego. Zadania na poziomie A2 będą formułowane na przemian w języku niemieckim
i angielskim (niektóre z nich będą „mieszane”), dlatego też w skład każdej drużyny muszą wchodzić zarówno uczniowie posługujący się językiem niemieckim jak i angielskim. Zwycięska drużyna otrzymuje tytuł Mistrza Turnieju oraz nagrodę specjalną. Wszystkie pozostałe zespoły również zostają nagrodzone
i otrzymują dyplomy.

Zgłoszenia

Udział szkoły w konkursie należy zgłosić do dnia 28.02.2017 r. drogą mailową (zsp.sierakowice@wp.pl lub mlynska.m@wp.pl) lub faksem pod nr 58 681 62 70. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, nazwiska/imiona uczestników oraz nazwisko/imię opiekuna, pieczątkę szkoły. Wszelkie pytania proszę kierować do nauczyciela j.niemieckiego – Marty Młyńskiej, mail: mlynska.m@wp.pl, tel. 607-242- 398.

Termin turnieju

14 marca 2017 r, godz. 8.20

Miejsce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowice

Szczegóły

harmonogram

regulamin

Patronat merytoryczny nad turniejem objęło Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Zobacz informację o patronatach CEN.

Brak komentarzy

Napisz komentarz