A+ A++ A+++
KO-PG

Koncert w Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej

Rektor Politechniki Gdańskiej wraz z Dyrektorem Szkoły Muzycznej I i II stopnia i Pomorskim Kuratorem Oświaty zapraszają na coroczny KONCERT
do Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej. Zaproszenie adresowane jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ich rodzin, opiekunów i przyjaciół. Obiekt Auditorium jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym korzystającym z wózków. Jest też wydzielone miejsce parkingowe dla busów i autokarów.

termin: 21 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 17.00

miejsce: Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

osoby do kontaktu:

Beata Wolak, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, tel. 58 669 34 12

Marta Jankowska, Kierownik Działu Zarządzania Jakością, Politechnika Gdańska,tel. 58 348 63 39

rejestracja: chęć udziału w koncercie należy zgłosić wraz z podaniem nazwy szkoły/placówki (miejscowość, powiat) oraz łącznej liczby osób (w tym dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, inne osoby) do dnia 30 marca br. na adres e-mail: koncert@kuratorium.gda.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz