A+ A++ A+++

ecoZAWÓD – warsztaty upowszechniające

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza nauczycieli szkół zawodowych, trenerów, edukatorów, przedsiębiorców, w tym rzemieślników, młodzieży
oraz osób zainteresowanych dualnym systemem kształcenia w zawodach: elektryk, monter izolacji budowlanych, technik technologii żywności
oraz prowadzeniem działalności ekologicznej w wyżej wymienionych obszarach do udziału w Warsztatach Upowszechniających realizowanych w ramach projektu: „ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki” – finansowanych z programu Erasmus Plus.

korzyści dla Uczestników:
– zdobycie przydatnej w pracy zawodowej wiedzy z zakresu dualnego systemu kształcenia w wybranych zawodach,
– poznanie rozwiązania informatycznego służącego dostosowaniu programów staży i praktyk do specyfiki przedsiębiorstwa i jego pracowników
oraz do wdrożenia rozwiązań ekologicznych w firmie,
– dostęp do wypracowanych w projekcie programów nauczania w trzech zawodach, uwzględniających wyzwania zielonej gospodarki.

termin: 28-29 sierpnia 2017 r.

miejsce: siedziba Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2 (budynek Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości)

program warsztatów: zobacz

Osoby zainteresowane udziałem w Warsztatach upowszechniających proszone są o przesłanie na adres e-mail: a.rozanska@fungo.com.pl następujących informacji: nazwisko i imię uczestnika, instytucja (nazwa i pełen adres), adres e-mail, numer telefonu do kontaktu.

cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT poprzez:

  • OPRACOWANIE innowacyjnych podejść, programów nauczania oraz programów staży dla 3 zawodów w kluczowych dla partnerstwa obszarach:
    produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych), usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego), odnawialne źródła energii – OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej) w trzech wersjach językowych.
  • TESTOWANIE wypracowanych modeli w poszczególnych krajach partnerstwa (mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego).
  • DOSTOSOWANIE i WDROŻENIE zmodyfikowanych i uzupełnionych w ramach projektu modeli do specyfiki branż w poszczególnych krajach partnerstwa (upowszechnianie).
  • GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani
    w dualny system kształcenia.
Brak komentarzy

Napisz komentarz