A+ A++ A+++
Logotyp Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii zaprasza na prelekcję
„Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą”.
Czynna ochrona przyrody nad dolną Wisłą polega na stosowaniu ochronnych zabiegów, które mają na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych. Zabiegi obejmują działania stabilizacyjne, działania renaturyzacyjne oraz działania wymagające rozwiązań naukowych problemów. W ramach czynnej ochrony przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego prowadzi się m.in. następujące się projekty:

  • Ochrona roślinności kserotermicznej (Ostnicowe Parowy Gruczna, Zbocza Płutowskie) poprzez przywracanie wypasu rodzimych ras zwierząt.
  • Ochrona starych odmian drzew owocowych polega na zachowaniu i przywracaniu tradycyjnych odmian drzew owocowych w miejscu ich pierwotnego występowania.  W ramach tego działania założono kolekcję ponad 80 dawnych odmian jabłoni  w Chrystkowie.
  • Czynna ochrona nietoperzy polega na zwiększeniu liczby letnich kryjówek  i wzbogaceniu lokalnej populacji nietoperzy oraz adaptacji dawnych obiektów militarnych z Twierdzy Chełmno i Twierdzy Grudziądz na zimowiska dla nietoperzy.
  • Tworzenie wysp rozrodczych dla rybitw na Wiśle. W ramach czynnej ochrony rybitw realizowanej od 2000 r. wykupiono i wyremontowano drugą barkę, służącą jako sztuczna wyspa rozrodcza. Dużą ciekawostką  przyrodniczą było w 2015 roku przystąpienie do lęgów siedmiu par rybitwy białoczelnej na barce Rybitwa II.

prelegent: Jarosław Pająkowski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

termin: 18 maja 2017 roku (czwartek), o godz. 16:00

miejsce: Sali Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk

Wstęp bezpłatny.

Brak komentarzy

Napisz komentarz