A+ A++ A+++
kuratorium Gdańsk

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia

Zachęcamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”
oraz zainteresowanych tworzeniem szkoły promującej zdrowie i przynależnością do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do udziału w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Celem konferencji jest  poszerzenie wiedzy uczestników na temat współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, promowanie działań wspierających zdrowie psychiczne uczniów oraz podniesienie kompetencji w zakresie planowania działań Szkół Promujących Zdrowie w tym zakresie.

termin: 29 listopada 2017 roku w godzinach 09.50 – 14.10
miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny, sala im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum, al. Zwycięstwa 41/42

zgłoszenia do dnia 20 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie KO
Zgłoszenie może obejmować do 3 osób z danej placówki.

szczegóły/program/formularz zgłoszeniowy na stronie KO: zobacz

źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku (stan na 03.11.2017 r.)

Brak komentarzy

Napisz komentarz