A+ A++ A+++
CKE

Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki egzaminu maturalnego 2018 roku. Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju przygotowano 444 arkusze do 25 przedmiotów. Do egzaminu przystąpiło 247.840 osób. Odsetek sukcesów wszystkich absolwentów 2018 roku wyniósł 79,7% matur zdanych, 14,8% z prawem do poprawki i 5,5% matur niezdanych.

szczegóły: ZOBACZ

źródło: CKE (stan na dzień 3 lipca 2018 roku)

Brak komentarzy

Napisz komentarz