A+ A++ A+++
Bolszewo gimnazjum

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny w ramach V Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy ekologicznej w ramach V Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy VII szkół podstawowych,
 gimnazja i oddziały gimnazjalne,
 szkoły ponadgimnazjalne.

Każda szkoła może wytypować pięcioro uczestników (w przypadku zespołu szkół po pięcioro uczestników z każdej grupy wiekowej).
Termin zgłoszenia uczestników konkursu mija 23 lutego 2018 r.

Cele konkursu:

  • kształtowanie postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej,
  • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,
  • zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska,
  • promowanie wśród uczniów właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska,
  • promocja lasów,
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym akcentem na gatunki drzew i krzewów tworzących zbiorowiska leśne,
  • ukazanie znaczenia drzew i krzewów w środowisku i dla gospodarki człowieka,
  • popularyzacja szeroko pojętej ekologii,
  • sprawdzenie i umiejętności nabytych w szkole,
  • promocja nauczycieli wspierających rozwój uczniów.

szczegóły/regulamin: ZOBACZ

Konkurs odbywa się pod patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – zobacz więcej o patronatach CEN

źródło: SP w Bolszewie (stan na dzień 10 stycznia 2018 r.)

Brak komentarzy

Napisz komentarz