A+ A++ A+++
iatefl

Teatr forum w szkole

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland (Region Gdańsk) oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku serdecznie zapraszają
do udziału w 4-godzinnych bezpłatnych warsztatach „Teatr forum w szkole”(Gdańsk Regional Workshop).

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego oraz innych języków obcych nowożytnych z gimnazjów / oddziałów gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących
z województwa pomorskiego, w tym członkowie IATEFL Poland

Cena: bezpłatne

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, sala 316

Termin: 14 kwietnia 2018 r. (sobota), 13.00-16.30

Opis szkolenia: Praktyczny warsztat ma na celu wyposażyć nauczycieli w innowacyjne, proste w użyciu narzędzie, które pozwoli ćwiczyć treści programowe
w motywujący dla uczniów i nauczycieli sposób, a zwłaszcza ożywi klasową dyskusję, z naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych, międzykulturowych, społecznych i obywatelskich. Grupa pozna założenia i przesłanki teatru forum, przetestuje wybrane ćwiczenia oraz zbuduje własną etiudę. Techniki teatru forum zostały zaadaptowane z metodologii teatralnej A. Boala na użytek lekcji języka obcego, dostosowano je do podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz realiów klas / grup językowych.

Prowadzący: dr Olga Wrońska – nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni; koordynatorka międzynarodowych projektów teatralnych w ramach programów Fundacji Orange dla Innowacyjnej Edukacji Cyfrowej, OBESSU, Erasmus+ oraz eTwinning; dwukrotnie nagrodzona European Language
Label w kategorii indywidualnej, wyróżniona w konkursie Rotary na Nauczyciela Roku Miasta Gdyni, finalistka European Evens Education Prize

Zapisy: OTWÓRZ; uwaga: pierwszeństwo w rekrutacji mają członkowie IATEFL Poland
Koordynator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, malgorzata.bukowska@cen.gda.pl, 58 34 04 143

Brak komentarzy

Napisz komentarz