A+ A++ A+++
cen logo

Sprostanie wyzwaniom technologicznym, wynikającym z nowej podstawy programowej

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych oraz placówek województwa pomorskiego, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny na konferencję Sprostanie wyzwaniom technologicznym, wynikającym
z nowej podstawy programowej
z cyklu Pomorska Szkoła XXI wieku.

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja nad warunkami oraz sposobami realizacji nowej podstawy programowej oraz promocja cyfrowego rozwoju szkoły. Chcielibyśmy również ukazać możliwie szeroko zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów nauczania, a tym samym zapewnić metodyczne wsparcie nauczycielom, którzy korzystać będą z metod i technik pracy wywodzących się z informatyki.

termin: 14 września 2017 roku (czwartek), godz. 9.30-15.30

miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

szczegóły/rejestracja: zobacz

Brak komentarzy

Napisz komentarz