A+ A++ A+++
CEN

Seminarium „Wsparcie dyrektora w realizacji zadań”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów szkół, placówek oświatowych województwa pomorskiego PALE 2020 na seminarium pn. „Wsparcie dyrektora w realizacji zadań”.

termin: 21 marca 2018 r. (środa), godz.10.00-13.00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, sala 317/318

Głównym celem seminarium jest dostarczenie informacji na temat nowych regulacji w ustawie Karta Nauczyciela, które obowiązują już z początkiem nowego roku 2018 oraz te które obowiązywać będą od września 2018 roku. Przedstawimy zmienione przepisy prawa związane z oceną i awansem zawodowym nauczycieli, a także urlopami i zasadami wynagradzania. Wskażemy sposoby ich wprowadzania w szkole/placówce.
Odniesiemy się także do kwestii obowiązków ucznia: zapisy prawne a rzeczywistość statutowa. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentacje multimedialne, propozycje praktycznych rozwiązań i przydatnych przykładów, które ułatwią Państwu wdrażanie tak istotnych zmian.
Spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie zainteresowanych osób.

program seminarium – pobierz

link do rejestracji: OTWÓRZ

kontakt: koordynator formy – Jolanta Kijakowska – konsultant ds. wspomagania pracy szkół oraz oświatowej kadry kierowniczej
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, +48 58 340 41 56, jolanta.kijakowska@cen.gda.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz