A+ A++ A+++
IBE

Seminaria w ramach dwudniowego cyklu pt.: „Wyzwania i szanse współczesnej edukacji”

Instytut Badań Edukacyjnych i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zapraszają pracowników szkół ponadpodstawowych: nauczycieli-wychowawców, doradców zawodowych, doradców metodycznych, konsultantów, pedagogów i psychologów szkolnych na seminaria upowszechniające Zintegrowany System Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji, wprowadzony ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.,jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz w gospodarce. Jego celem jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich kwalifikacji w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze.

Seminaria będą realizowane w ramach dwudniowego cyklu:

„Wyzwania i szanse współczesnej edukacji”:

  1. Dzień I (28.09.2018 – piątek, godz. 9:30–15:45): „Czym jest ZSK i dlaczego jest potrzebny?” –  seminarium prowadzone przez doradców regionalnych,
  2. Dzień II (29.09.2018 – sobota, godz. 9:30–15:45): „O ZSK w szkole” – seminarium prowadzone przez trenerów IBE.

Cele seminariów: zapoznanie uczestników z ideą ZSK i jego funkcjonowaniem, wskazanie możliwości wykorzystania systemu przez doradców zawodowych
w ich pracy z młodzieżą oraz opracowanie konspektów lekcji poświęconych tematyce ZSK.

termin: 28-29.09.2018 (piątek-sobota)
miejsce: Hotel Bonum, ul. Sieroca 3, Gdańsk
ramowy program seminarium: ZOBACZ
rejestracja: OTWÓRZ

Dowiedz się więcej:
www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl

ZSK

KL-RP-IBEzsk-UE

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Brak komentarzy

Napisz komentarz