A+ A++ A+++
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli, którego głównymi założeniami są: wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na potrzeby powierzonych im uczniów oraz usprawnienie procesu dokonywania oceny pracy nauczycieli i zobiektywizowanie tych ocen.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli.

szczegóły na stronie MEN: ZOBACZ
podpisane rozporządzenie
: OTWÓRZ

źródło: MEN (stan na dzień 5 lipca 2018 roku)

Brak komentarzy

Napisz komentarz