A+ A++ A+++
Logotyp Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Program “Aktywna tablica”

Kuratorium Oświaty w Gdańsku informuje, iż zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form
i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa.

W ramach I etapu wnioskowania o uzyskanie wsparcia finansowego z Programu “Aktywna tablica” Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku 2018 w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.

szczegóły/wnioski dostępne na stronie KO: ZOBACZ

źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku (stan na dzień 9 marca 2018 r.)

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz