A+ A++ A+++
ODN Słupsk

Pomorska Liga Zadaniowa – Zgłoś szkołę już dziś

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza szkoły do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, która jest konkursem organizowanym w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

zdolni

Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r. 

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez link: OTWÓRZ

Już ponad 1000 osób jest zgłoszonych przez szkoły do zmagań konkursowych.
Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
uczniów gimnazjów oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
*  uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na etapie kwalifikacyjnym sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły.
Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. W zgłoszeniu należy podać:
 dane teleadresowe szkoły,
 dane dyrektora szkoły,
 dane koordynatora etapu kwalifikacyjnego (szkolnego),
 liczbę uczniów uczestniczących w konkursie z poszczególnych przedmiotów.

Laureaci Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza otrzymują nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

regulamin i szczegółowe informacje na stronie ODN: ZOBACZ

źródło: ODN w Słupsku (stan na dzień 11 października 2018 roku)

UE_Fundusze_UMarszałkowki

Brak komentarzy

Napisz komentarz