A+ A++ A+++
CEN

Okiem praktyka – inspirujące trendy w doradztwie zawodowym

Zapraszamy na konferencję pt. „Okiem praktyka-inspirujące trendy w doradztwie zawodowym”, której celem jest zapoznanie uczestników z wybranymi, najnowszymi trendami obowiązującymi w doradztwie zawodowym, przedstawienie wybranych dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego z terenu województwa pomorskiego, a także integracja grupy doradców zawodowych z sektora oświaty z obszaru naszego regionu.

Konferencja jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku na rzecz środowiska doradców zawodowych
w województwie pomorskim. W spotkaniu udział wezmą między innymi przedstawiciele prowadzonej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Pomorskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych utworzonej w ramach Projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomorska Sieć Doradców Edukacyjno-Zawodowych koordynowana jest przez konsultanta wojewódzkiego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
który bezpośrednio jest odpowiedzialny za realizację budowania systemowego wsparcia szkół/placówek w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
w województwie pomorskim.

termin: 20 września 2018 roku (czwartek), godz. 09.30 – 14:00
miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14 
program konferencji: OTWÓRZ
rejestracja: OTWÓRZ

patronat medialny:

TrójmiastoRadio GdańskDziennik Bałtycki

 

 

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz