A+ A++ A+++

Nauczyciele z polskich szkół na Wileńszczyźnie z wizytą w Gdańsku

W terminie 22.06 – 28.06.2017 r. trwa w naszej placówce kurs, w którym uczestniczą nauczyciele z polskich szkół na Wileńszczyźnie. Temat tegorocznego szkolenia: Nowoczesne metody pracy nauczyciela i wychowawcy”Doskonalenie metodyczne uzupełnią wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania
z przedstawicielami Samorządu oraz organizacji pozarządowych, które poszerzą wiedzę uczestników o Gdańsku.

Przedsięwzięcie realizowane jest już ponad dwadzieścia lat. Potwierdza ono więzi  gdańszczan z Rodakami z Litwy, a także promuje nasze miasto poza granicami Polski. Jak co roku, z satysfakcją i pełnym poczuciem odpowiedzialności, Pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmą to zadanie. Organizatorem odpowiedzialnym z ramienia Placówki jest Marzena Kozłowska, konsultant CEN ds. wspomagania szkół i nauczycieli i  pedagogiki. Zadanie realizowane jest na podstawie UMOWY O WSPÓŁPRACY MIAST WILNA I GDAŃSKA z 27 sierpnia 1998 r. Art. 3 oraz POROZUMIENIA między Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Polską Macierzą Szkolną na Litwie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Nauczycielom z Wileńszczyzny życzymy miłego pobytu w Gdańsku!

Brak komentarzy

Napisz komentarz