A+ A++ A+++
CEN

„Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej” – dodatkowe edycje

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w dodatkowej edycji bezpłatnych warsztatów „Matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej”.

adresaci: zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z województwa pomorskiego, składające się z 1 nauczyciela matematyki / przyrody / geografii / fizyki / lub innego przedmiotu oraz 3 uczniów klas VI i/lub VII (uwaga: zapraszamy maksymalnie 2 zespoły z danej szkoły podstawowej (tj. 1 nauczyciela i 3 uczniów
lub 2 nauczycieli i 6 uczniów); limit – łącznie z zespołami, które uczestniczyły w warsztatach w dniach 9-19 stycznia 2018 r. (gr. I-IV)

cena: bezpłatne (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na warsztaty)
miejsce: siedziba Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 172

termin
:
grupa V – 14 oraz 21 lutego 2018 r., godz. 11.00-13.30 (środy, dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne + 15 minut przerwy)
grupa VI – 15 oraz 22 lutego 2018 r., godz. 11.00-13.30 (czwartki, dwa spotkania po 3 godziny dydaktyczne + 15 minut przerwy)

opis szkolenia: Warsztaty mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania elementów nawigacji w połączeniu z treściami z matematyki i nauk przyrodniczych, zaś uczniów przygotowują do udziału w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji, organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Program warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak: mapa morska i współrzędne geograficzne – praktyczne zadania na mapie; określanie położenia jednostki na mapie morskiej (nanoszenie i zdejmowanie pozycji); posługiwanie się trójkątami nawigacyjnymi i cyrklem nawigacyjnym; kursy i namiary – praktyczne zadania na mapie; morskie jednostki miary – praktyczne zadania na mapie. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymają również materiały pomocnicze do dalszej pracy z uczniami w szkole, a także możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych z prowadzącym zajęcia w kolejnych tygodniach po zakończeniu szkolenia.

prowadzący: doświadczeni szkoleniowcy Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni

zapisy:
grupa V: 14 oraz 21 lutego 2018 r OTWÓRZ
grupa VI: 15 oraz 22 lutego 2018 r. OTWÓRZ

koordynator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku), malgorzata.bukowska@cen.gda.pl, 58 34 04 143

(stan na dzień 19 stycznia 2018 r.)

Brak komentarzy

Napisz komentarz